[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/AK_Parti_Kurulu.jpg","title":"Milletin Partisi 13 Ya\u015f\u0131nda","entry_date":"A\u011fustos 13, 2014 - 7:21:00","haber_content":"

\u0130l Ba\u015fkan\u0131m\u0131z \u0130brahim Yurdunuseven, AK Parti\u2019nin T\u00fcrkiye siyasetinde ezberleri bozan, millet egemenli\u011fi \u00fczerindeki her t\u00fcrl\u00fc vesayeti ortadan kald\u0131ran, 14 A\u011fustos 2001 y\u0131l\u0131ndan bu zamana mazlumun yan\u0131nda olan, yard\u0131mla\u015fmay\u0131 ve payla\u015fmay\u0131 en b\u00fcy\u00fck erdem sayan, kat\u0131l\u0131mc\u0131 bir gelene\u011fe sahip bir siyasi hareket olarak d\u00fcnya siyaset tarihine ad\u0131n\u0131 alt\u0131n harflerle yazd\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. <\/p>

Yurdunuseven, AK Parti\u2019nin kurulu\u015funun 13. y\u0131l\u0131 nedeniyle yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada AK Parti\u2019nin T\u00fcrkiye\u2019nin gelecek umudu oldu\u011funu belirterek, \u201cAK Parti b\u00fct\u00fcn T\u00fcrkiye\u2019yi kucaklayan bir partidir. AK Parti 7\u2019den 70\u2019e, b\u00fcy\u00fckten k\u00fc\u00e7\u00fc\u011fe, her ya\u015ftan, her b\u00f6lgeden, her \u015fehirden insanlar\u0131m\u0131z\u0131n gelecek umududur\u201d dedi. AK Parti\u2019nin milletin kendisi oldu\u011funu ifade eden Yurdunuseven, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: <\/p>

\u201cBu \u00fclkenin ve bu topraklarda ya\u015fayan milletimizin taleplerinden do\u011fan AK Parti, T\u00fcrkiye sevdas\u0131n\u0131 en \u00fcst d\u00fczeyde hissedenlerin, de\u011fi\u015fimin, kalk\u0131nman\u0131n, geli\u015fmenin oldu\u011fu gibi siyaseti seviyesi ile toplumsal kat\u0131l\u0131m\u0131n ve \u00f6zg\u00fcrl\u00fcklerin teminat\u0131 s\u0131fatlar\u0131n\u0131 hak eden bir siyasi harekettir. AK Parti kuruldu\u011fu ilk g\u00fcnden beri her zaman milletin \u00e7\u0131karlar\u0131n\u0131 her t\u00fcrl\u00fc \u00e7\u0131kar\u0131n \u00fcst\u00fcnde tutan bir siyasi hareket olarak millet nezdinde de kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 bulmu\u015f ve kuruldu\u011fu ilk g\u00fcnden ve iktidar oldu\u011fu andan itibaren sand\u0131ktan her zaman birinci s\u0131rada \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. Gerek milyonlarca \u00fcyesi, T\u00fcrkiye\u2019nin 81 ilinde gece g\u00fcnd\u00fcz, kad\u0131n erkek ay\u0131rmadan \u00e7al\u0131\u015fan te\u015fkilat mensuplar\u0131 ile d\u00fcnya siyaset tarihinde ad\u0131 asla unutulmayacak bir siyasi hareket olarak ad\u0131n\u0131 alt\u0131n harflerle yazd\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r.\u201d <\/p>

AK Parti\u2019nin d\u00fcnyadaki kurumsal te\u015fkilatlanma yap\u0131s\u0131 olan en iyi olan siyasi hareketlerden biri oldu\u011funu ifade eden Yurdunuseven \u201c\u00d6zellikle kad\u0131n te\u015fkilat\u0131 en g\u00fc\u00e7l\u00fc olan ve kad\u0131n \u00fcyesi en fazla olan bir partidir. Ayr\u0131ca gen\u00e7li\u011fi gelece\u011fin y\u00f6netimine haz\u0131rlayan, motive eden en g\u00fc\u00e7l\u00fc partidir. Te\u015fkilat e\u011fitim programlar\u0131 uygulamas\u0131yla kadrolar\u0131n\u0131 zinde tutmaya gayret eden \u00f6rnek bir partidir\u201d ifadelerini kulland\u0131. <\/p>

AK Parti\u2019nin iktidarlar\u0131 ile tarih yazan bir siyasi parti oldu\u011funu ifade eden Yurdunuseven, AK Parti\u2019nin iktidarlar\u0131nda devrim niteli\u011findeki ad\u0131mlarla T\u00fcrk siyasi tarihindeki en \u00f6nemli d\u00f6n\u00fcm noktalar\u0131ndan biri oldu\u011funu da s\u00f6zlerine ekledi.<\/p>

Yurdunuseven \u201cAK Parti\u2019yi kurarak tarihe d\u00fc\u015f\u00fclen notlarda bizim de katk\u0131m\u0131z olmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z ve T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Ba\u015fbakan\u0131 ve halk oyuyla se\u00e7ilen ilk Cumhurba\u015fkan\u0131 Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019a minnet ve \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131z\u0131 arz ediyor, partimizin 13. kurulu\u015f y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fcn\u00fcn te\u015fkilatlar\u0131m\u0131za ve bize deste\u011fini art\u0131rarak devam ettiren aziz milletimize ve t\u00fcm d\u00fcnyaya hay\u0131rlar getirmesini diliyorum.\u201d<\/p>","haber_excerpt":"","prev_link":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/afyonkarahisarin-kurtulusu-ve-zafer-bayrami-mesaji\/18187","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/bayramlar-toplumlarin-milli-birlik-ve-beraberlik-duygularinin-zirveye-cikti\/18198\/3","haber_url":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/bayramlar-toplumlarin-milli-birlik-ve-beraberlik-duygularinin-zirveye-cikti\/18198"}]