[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/BERAT.jpg","title":"\u0130l Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Mehmet Zeybek’in Berat Kandili Mesaj\u0131","entry_date":"Haziran 11, 2014 - 1:57:00","haber_content":"

\u0130l Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Mehmet Zeybek, \u201cBerat Kandili manevi d\u00fcnyam\u0131z\u0131 yeniden imar edip g\u00fczelle\u015ftirmemize vesile olmak, milli ve manevi de\u011ferlerimizi daha da g\u00fc\u00e7lendirerek yeni bir hayat sunmak, Rabbimizle olan ba\u011f\u0131m\u0131z\u0131 yeniden g\u00f6zden ge\u00e7irmek, \u015fefaat ve merhamet istemek i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir f\u0131rsatt\u0131r\u201d dedi.<\/p>

<\/p>

Zeybek, Berat Kandili nedeniyle yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Berat kandili gibi \u00f6zel zamanlar\u0131n, inananlar\u0131n g\u00f6n\u00fcllerinin Allah’a y\u00f6nelerek, O’nun aff\u0131na, rahmet ve ma\u011ffiretine en fazla yakla\u015ft\u0131klar\u0131 an oldu\u011funu s\u00f6yledi. Zeybek, \u201cBu geceler, kulluk \u015fuuru bilinciyle kendimizle hesapla\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z, hayat\u0131m\u0131za Y\u00fcce Rabbimizin r\u0131zas\u0131 do\u011frultusunda y\u00f6n vermeye karar verdi\u011fimiz f\u0131rsat geceleridir\u201d diye konu\u015ftu.<\/p>

<\/p>

Mehmet Zeybek \u015funlar\u0131 ifade etti:<\/p>

<\/p>

<\/p>

\u201cBerat Kandili manevi d\u00fcnyam\u0131z\u0131 yeniden imar edip g\u00fczelle\u015ftirmemize vesile olmak, milli ve manevi de\u011ferlerimizi daha da g\u00fc\u00e7lendirerek yeni bir hayat sunmak, Rabbimizle olan ba\u011f\u0131m\u0131z\u0131 yeniden g\u00f6zden ge\u00e7irmek, \u015fefaat ve merhamet istemek i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir f\u0131rsatt\u0131r. M\u00fcsl\u00fcmanlar olarak bu geceyi, kendimizi ve niyetlerimizi g\u00f6zden ge\u00e7irme vesilesi k\u0131lmal\u0131y\u0131z. Bu gece, d\u00fcnyan\u0131n bar\u0131\u015f ve esenlik yurdu olmas\u0131, mazlum ve mustazaf halklar\u0131n kurtulu\u015fu i\u00e7in dua etmeliyiz. Rahmet ve bereket r\u00fczgarlar\u0131n\u0131n g\u00f6n\u00fcllere doldu\u011fu bu m\u00fcstesna gecede yapaca\u011f\u0131m\u0131z dualar\u0131n, sevgi ve karde\u015fli\u011fimizi peki\u015ftirmesini, kalplerimizden kini ve nefreti silmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve d\u00fc\u015f\u00fcncelerle ba\u015fta Afyonkarahisar\u2019l\u0131 hem\u015ferilerimiz olmak \u00fczere t\u00fcm \u0130slam aleminin Berat Kandil\u2019ini tebrik ediyor, aziz milletimizin birli\u011finin ve beraberli\u011finin artmas\u0131na, insanl\u0131\u011f\u0131n ortak huzurunu tehdit eden \u015fiddet, sava\u015f ve d\u00fc\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n yerini bar\u0131\u015f ve huzurun almas\u0131na vesile olmas\u0131n\u0131 Cenab-\u0131 Allah\u2019tan niyaz ederim.\u201d <\/p>","haber_excerpt":"Berat \u0130nananlar\u0131n G\u00fcnahlar\u0131ndan Kurtulmas\u0131 \u0130\u00e7in F\u0131rsat","prev_link":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/basin-bayrami-mesaji\/18199","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/49.-il-danisma-meclisi-toplantisi\/16596\/3","haber_url":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/49.-il-danisma-meclisi-toplantisi\/16596"}]