[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/gencler_(4).jpg","title":"\u0130l Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ye\u015fil\u0131rmak, gen\u00e7lerle sohbet etti","entry_date":"Ekim 20, 2014 - 6:53:00","haber_content":"

AK Parti Afyonkarahisar \u0130l Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan her hafta \u2018\u00c7ay Sohbet\u2019 programlar\u0131 d\u00fczenleniyor. Bu haftaki programa AK Parti \u0130l Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ahmet Ye\u015fil\u0131rmak konu\u015fmac\u0131 olarak kat\u0131ld\u0131.<\/p>

\u0130maret camii yan\u0131nda bulunan Ta\u015f Medresede her hafta \u00e7ay sohbetleri d\u00fczenleyen AK Parti Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, davet ettikleri konuk veya konuklarla sohbet ederek sorular y\u00f6neltiyorlar. Bu haftaki \u00e7ay sohbetlerine kat\u0131lan AK Parti \u0130l Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ahmet Ye\u015fil\u0131rmak, gen\u00e7lerle bulu\u015farak g\u00fcndem ile ilgili konu\u015fmalarda bulundu. Gen\u00e7lerle ba\u015fkanl\u0131k sisteminden ve ter\u00f6r olaylar\u0131n\u0131 anlatan bir sohbet ger\u00e7ekle\u015ftiren \u0130l Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ye\u015fil\u0131rmak, kendisini dinleyen gen\u00e7lere \u00f6nemli bilgiler verdi. Ter\u00f6r\u00fcn 30 y\u0131ld\u0131r bitirilemedi\u011finden bahseden Ye\u015fil\u0131rmak, AK Parti\u2019nin bu konuda g\u00f6sterdi\u011fi kararl\u0131l\u0131ktan dile getirdi. Ter\u00f6r olaylar\u0131 nedeniyle T\u00fcrkiye\u2019nin bir\u00e7ok bedel \u00f6dedi\u011fine dikkat \u00e7eken Ye\u015fil\u0131rmak, \u00e7\u00f6z\u00fcm s\u00fcreciyle ba\u015flayan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n olumlu sonu\u00e7lara kap\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. <\/p>

SOHBET TOPLANTILARIMIZ DEVAM EDECEK<\/b><\/p>

<\/p>

\u00c7ay sohbetlerini her hafta yapmay\u0131 planlad\u0131klar\u0131n\u0131 dile getiren AK Parti Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Ba\u015fkanvekili Dilek Han\u0131m \u00c7engel, her hafta bir konuk \u00e7a\u011f\u0131rarak sohbetlerin s\u00fcrece\u011fini s\u00f6yledi. \u00c7engel, \u201cGen\u00e7 arkada\u015flar\u0131m\u0131za y\u00f6nelik \u00e7ay sohbetleri ad\u0131 alt\u0131nda bir program yapmay\u0131 uygun g\u00f6rd\u00fck. Bu program\u0131n amac\u0131 her hafta bir konuk \u00e7a\u011f\u0131rarak belirlenen bir konu hakk\u0131nda fikir al\u0131\u015fveri\u015finde bulunarak sohbet etmektir. Bu nedenle bu haftaki sohbet toplant\u0131m\u0131za \u0130l Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131m\u0131z Ahmet Ye\u015fil\u0131rmak beyi davet ettik. Kendileri de bizi k\u0131rmayarak gen\u00e7 arkada\u015flar\u0131m\u0131zla bir araya geldi. Ho\u015f bir sohbet toplant\u0131s\u0131 oldu. Bu t\u00fcr toplant\u0131lar\u0131n devam\u0131n\u0131n gelece\u011fini s\u00f6yleyebilirim. B\u00fct\u00fcn gen\u00e7 arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 tolant\u0131lar\u0131m\u0131za davet ediyoruz\u201d diye konu\u015ftu. \u00c7ay sohbet toplant\u0131s\u0131 yakla\u015f\u0131k 2 saat s\u00fcrd\u00fc. Toplant\u0131ya \u0130l Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ye\u015fil\u0131rmak ve Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Ba\u015fkanvekili \u00c7engel\u2019in yan\u0131 s\u0131ra \u00e7ok say\u0131da gen\u00e7lik kollar\u0131 \u00fcyesi kat\u0131ld\u0131. <\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Afyonkarahisar \u0130l Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan her hafta \u2018\u00c7ay Sohbet\u2019 programlar\u0131 d\u00fczenleniyor. Bu haftaki programa AK Parti \u0130l Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ahmet Ye\u015fil\u0131rmak konu\u015fmac\u0131 olarak kat\u0131ld\u0131.","prev_link":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/sulumenli-belediye-baskani-ibrahim-erogul-bos-durmuyor\/18747","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-heyeti-genel-kurula-katildi\/18702\/3","haber_url":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-heyeti-genel-kurula-katildi\/18702"}]