[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/baskanyonetim.JPG","title":"\u00c7oban, y\u00f6netim kurulu toplant\u0131s\u0131na kat\u0131ld\u0131","entry_date":"Ekim 14, 2014 - 4:32:00","haber_content":"

Afyonkarahisar Belediye Ba\u015fkan\u0131 Burhanettin \u00c7oban, AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Yurdunuseven\u2019in ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen Y\u00f6netim Kurulu toplant\u0131s\u0131na kat\u0131ld\u0131.<\/p>

AK Parti \u0130l Y\u00f6netim Kurulu toplant\u0131s\u0131na kat\u0131lan Belediye Ba\u015fkan\u0131 Burhanettin \u00c7oban, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 hakk\u0131nda y\u00f6netim kurulu \u00fcyelerine bilgilendirdi. 30 Mart Yerel Se\u00e7imler \u00f6ncesi bir birinden \u00f6nemli projeler a\u00e7\u0131klayarak kamuoyunu anlatan Belediye Ba\u015fkan\u0131 Burhanettin \u00c7oban, projelerini hayata ge\u00e7irmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 projeleri \u0130l Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyelerine anlatan Ba\u015fkan \u00c7oban, \u201cHaz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z projelerimiz ile Afyonkarahisar\u2019\u0131m\u0131z\u0131n \u00e7ehresi de\u011fi\u015fecek. \u00d6zellikle kent meydan\u0131 projemiz hayata ge\u00e7mesiyle birlikte daha modern bir kent haline gelece\u011fiz. Bilindi\u011fi gibi sadece Kent Meydan\u0131 de\u011fil. A\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131m\u0131z 30\u2019dan fazla proje var. Allah\u2019\u0131n izni ile bu projeleri de g\u00f6rev s\u00fcremiz boyunca hayata ge\u00e7irerek, halk\u0131m\u0131z\u0131n bize g\u00f6sterdi\u011fi g\u00fcveni bo\u015fa \u00e7\u0131karmayaca\u011f\u0131z\u201d dedi.<\/p>

HER ZAMAN DESTE\u011eE HAZIRIZ<\/b><\/p>

<\/p>

Belediye Ba\u015fkan\u0131 Burhanettin \u00c7oban\u2019\u0131n ba\u015far\u0131l\u0131 bir ba\u015fkan oldu\u011funu dile getiren \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Yurdunuseven, Ba\u015fkan \u00c7oban\u2019\u0131n Afyonkarahisar tarihinde \u00fcst \u00fcste se\u00e7ilen ba\u015fkan olmas\u0131n\u0131n daha \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 hizmet ve yat\u0131r\u0131mlardan kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. Ba\u015fkan Yurdunuseven, \u201cBelediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n ge\u00e7ti\u011fimiz 5 y\u0131lda bir\u00e7ok \u00f6nemli projeyi hayata ge\u00e7irdi. Ba\u015fkan\u0131m\u0131z ikinci d\u00f6nemi i\u00e7in a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 30\u2019dan fazla projesini de hayata ge\u00e7irmeyi hedefliyor. \u00d6zellikle Afyonkarahisar\u2019\u0131m\u0131za yeni bir kent meydan\u0131 kazand\u0131rmak i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir u\u011fra\u015f veriyor. Kent meydan\u0131 gibi bir\u00e7ok projesi var ve bununla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalara da ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyoruz. Biz te\u015fkilat olarak her zaman ba\u015fkan\u0131m\u0131za deste\u011fe haz\u0131r\u0131z\u201d diye konu\u015ftu. Fikir al\u0131\u015f veri\u015finin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131da Ba\u015fkan \u00c7oban, y\u00f6netim kurulu \u00fcyelerine brifing verdi.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti \u0130l Y\u00f6netim Kurulu toplant\u0131s\u0131na Afyonkarahisar Belediye Ba\u015fkan\u0131 Burhanettin \u00c7oban da kat\u0131ld\u0131.","prev_link":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/ak-partiden-muftu-isleyene-ziyaretine-ziyaret\/18656","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/amaclari-ulkemizde-kaos-cikarmak\/18653\/3","haber_url":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/amaclari-ulkemizde-kaos-cikarmak\/18653"}]