[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/muftu.JPG","title":"AK Parti’den M\u00fcft\u00fc \u0130\u015fleyen’e ziyaretine ziyaret","entry_date":"Ekim 15, 2014 - 4:19:00","haber_content":"

AK Parti Afyonkarahisar \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Yurdunuseven, 13-19 Ekim tarihleri aras\u0131nda kutlanan Camiler ve Din G\u00f6revlileri Haftas\u0131 nedeniyle \u0130l M\u00fcft\u00fcs\u00fc Burhan \u0130\u015fleyen\u2019i ziyaret etti.<\/p>

13-19 Ekim tarihleri aras\u0131nda kutlanan Camiler ve Din G\u00f6revlileri haftas\u0131 nedeniyle \u0130l M\u00fcft\u00fcs\u00fc Burhan \u0130\u015fleyen\u2019e bir ziyaret ger\u00e7ekle\u015ftiren \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Yurdunuseven, \u2018Ge\u00e7 Kalma Gen\u00e7 Gel\u2019 projesini be\u011fendiklerini s\u00f6yledi. Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan \u2018Ge\u00e7 Kalma Gen\u00e7 Gel\u2019 projesinin b\u00fcy\u00fck bir ilgi g\u00f6rece\u011fine inand\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Yurdunuseven, M\u00fcft\u00fc \u0130\u015fleyen\u2019e \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda ba\u015far\u0131lar dileyerek, Camiler ve Din G\u00f6revliler haftas\u0131n\u0131 kutlad\u0131. \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Yurdunuseven, \u201cDiyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 bu projenin yerinde bir proje ve \u00e7al\u0131\u015fma oldu\u011funu s\u00f6ylemek istiyorum. Bu t\u00fcr projelerin vatanda\u015flar\u0131m\u0131z neslinde b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. \u2018Ge\u00e7 Kalma Gen\u00e7 Gel\u2019 projesinin ayn\u0131 zamanda \u00e7ok g\u00fczel ve ho\u015f bir slogan oldu\u011funu s\u00f6ylemek istiyorum\u201d dedi. M\u00fcft\u00fc \u0130\u015fleyen\u2019in Camiler ve Din G\u00f6revlileri haftas\u0131n\u0131 da kutlayan Ba\u015fkan Yurdunuseven, M\u00fcft\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc yapaca\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalarda her zaman destek olmaya haz\u0131r olduklar\u0131n\u0131 ifade etti.<\/p>

D\u0130KKATLER\u0130 CAM\u0130LERE \u00c7EKMEK \u0130ST\u0130YORUZ<\/b><\/p>

<\/p>

\u2018Ge\u00e7 Kalma Gen\u00e7 Gel\u2019 projenin ama\u00e7lar\u0131ndan bahseden \u0130l M\u00fcft\u00fcs\u00fc Burhan i\u015fleyen, gen\u00e7lerin dikkatini camiye ve maneviyata \u00e7ekmek oldu\u011funu vurgulad\u0131. \u0130\u015fleyen, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc; \u201cHer y\u0131l oldu\u011fu gibi camilerin toplumdaki fonksiyonuna dikkat \u00e7ekmek i\u00e7in \u00e7e\u015fitli etkinliklerimiz var. Bu nedenle \u2018Ge\u00e7 Kalma Gen\u00e7 Gel\u2019 projesi ile gen\u00e7lerin dikkatini camiye ve maneviyata \u00e7ekmek i\u00e7in etkinlikler yap\u0131l\u0131yor. Daha \u00f6nceden de yap\u0131l\u0131yordu. Bu hafta dolay\u0131s\u0131yla yine yap\u0131lacak. Sergilerden tutun, konferansa kadar. Ayr\u0131ca bayanlara y\u00f6nelik programlar d\u00fczenlenecek. Hafta boyunca gen\u00e7lerin hepsine ula\u015fmak m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Ama dikkat \u00e7ekmek fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturmakt\u0131r. Bununla ilgili olarak Kredi Yurtlar\u0131 ile \u00d6zel Yurtlarda kurslar a\u00e7aca\u011f\u0131z. Ayr\u0131ca \u00d6zel yurtlarla ilgili Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile protokol yapt\u0131k. Talebe g\u00f6re kurslar a\u00e7aca\u011f\u0131z. Kurslar a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda te\u015fvik edilir ve y\u00f6nlendirilirse b\u00fcy\u00fck bir fayda g\u00f6rece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz.\u201d M\u00fcft\u00fc \u0130\u015fleyen\u2019i ziyaretinde \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Yurdunuseven\u2019i \u0130l Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyeleri Emine Aydo\u011fan ve Abdullah \u00d6zteke e\u015flik etti.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Afyonkarahisar \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Yurdunuseven, \u0130l M\u00fcft\u00fcs\u00fc Burhan \u0130\u015fleyen'i makam\u0131nda ziyaret etti","prev_link":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/baskan-eser-basin-toplantisi-duzenledi\/18698","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/coban-yonetim-kurulu-toplantisina-katildi\/18654\/3","haber_url":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/coban-yonetim-kurulu-toplantisina-katildi\/18654"}]