[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/mujdelerr.JPG","title":"AK Parti m\u00fcjde gelene\u011fini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor","entry_date":"Ekim 06, 2014 - 4:29:00","haber_content":"

Orman ve Su \u0130\u015fleri Bakan Veysel Ero\u011flu, dini ve milli bayramlarda gelenek haline getirdi\u011fi m\u00fcjdelerine kurban bayram\u0131 da devam etti. Bakan Ero\u011flu, partisinin bayramla\u015fma t\u00f6reninde 5 yeni m\u00fcjde daha a\u00e7\u0131klad\u0131. M\u00fcjdelerden bir tanesini de AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Yurdunuseven a\u00e7\u0131klad\u0131.<\/p>

Dini ve milli bayramlarda m\u00fcjde gelene\u011fi ba\u015flatarak Afyonkarahisar\u2019a yat\u0131r\u0131m ve hizmet ya\u011fmuruna tutan Orman ve Su \u0130\u015fleri Bakan\u0131 Veysel Ero\u011flu, AK Parti \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n d\u00fczenledi\u011fi bayramla\u015fma t\u00f6reninde yeni m\u00fcjdeleri Milletvekili Halil \u00dcr\u00fcn, \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Yurdunuseven, \u0130l Genel Meclis Ba\u015fkan\u0131 Salih Sel ve Merkez il\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Eser ile birlikte a\u00e7\u0131klad\u0131. \u015euana kadar a\u00e7\u0131klanan 120 projenin 82\u2019sini tamamlanarak hizmete a\u00e7\u0131ld\u0131. 38 proje ile ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc bildirildi.<\/p>

\u0130\u00c7ME SUYU SORUNUNA K\u00d6KTEN \u00c7\u00d6Z\u00dcM<\/b><\/p>

Bayramla\u015fma t\u00f6reni \u00f6ncesi 5 m\u00fcjdeden ilkini a\u00e7\u0131klayan Bakan Ero\u011flu, \u201cAfyonkarahisar il\u00e7e ve beldeleri i\u00e7mesuyu arsenik ar\u0131tma tesisleri 2. Kademe yap\u0131lmas\u0131n\u0131 projelendirdik. Proje kapsam\u0131nda Emirda\u011f ve Dazk\u0131r\u0131 il\u00e7eleri ile Gazl\u0131g\u00f6l, Akhar\u0131m, Karaadilli, B\u00fcy\u00fckkalecik, Kay\u0131han ve \u00c7ay\u0131rba\u011f beldeleri ile An\u0131tkaya y\u00f6n\u00fcn\u00fcn 2045 y\u0131l\u0131na kadar i\u00e7me suyu temin edilecek. Proje 8 milyon TL\u2019ye mal edilecek ve 2015 y\u0131l\u0131nda tamamlanmas\u0131 planlan\u0131yor\u201d dedi.<\/p>

SANDIKLI\u2019YA TA\u015eKIN KORUMA TES\u0130S\u0130 YAPILIYOR<\/b><\/p>

\u0130kinci m\u00fcjdeyi veren Milletvekili Halil \u00dcr\u00fcn, Sand\u0131kl\u0131 il\u00e7esini rahatlatacak projeyi a\u00e7\u0131klad\u0131. Milletvekili \u00dcr\u00fcn, m\u00fcjdeyi \u015f\u00f6yle anlatt\u0131; \u201cSand\u0131kl\u0131 il\u00e7emizin merkezine 4 milyon 225 bin TL\u2019ye mal olacak ta\u015fk\u0131n koruma tesisi in\u015fa edilecek. Bu projenin 2015 y\u0131l\u0131nda tamamlanmas\u0131 bekleniyor. Bu projenin Sand\u0131kl\u0131 il\u00e7emize hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 temenni ediyorum\u201d diye konu\u015ftu.<\/p>

METEOROLOJ\u0130 RADARI KURULACAK<\/b><\/p>

M\u00fcjdeler aras\u0131nda 3. S\u0131rada yer alan ve AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Yurdunuseven\u2019in a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 hava tahminlerini kolayla\u015ft\u0131racak meteoroloji radar\u0131 kurulaca\u011f\u0131 belirtildi. \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Yurdunuseven, m\u00fcjdeyi \u015f\u00f6yle dile getirdi; \u201cKumalar da\u011f\u0131na tesis edilecek radar ile kuvvetli ya\u011f\u0131\u015f ve f\u0131rt\u0131na gibi meteoroloji hadiseler 2 ile 4 saat aras\u0131nda de\u011fi\u015fen s\u00fcrelerde daha \u00f6nceden tespit edilecek ve vatanda\u015flar\u0131m\u0131za duyurulacak. B\u00f6yle muhtemel can ve mal kay\u0131plar\u0131n\u0131n da \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilecek. 7 milyon 450 bin TL\u2019ye mal edilecek radan\u0131 kurulum \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flan\u0131lm\u0131\u015f olup, bu sene sonunda tamamlanarak hizmete a\u00e7\u0131lmas\u0131 planlanmaktad\u0131r. Say\u0131n Bakan\u0131m\u0131z\u0131n bu projesinin de halk\u0131m\u0131za hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diliyorum\u201d dedi.<\/p>

<\/p>

KOCATEPE\u2019DE SICAK ASFALTTA DEVAM<\/b><\/p>

Milli De\u011ferlere sahip \u00e7\u0131kma ad\u0131na \u00f6nemli ad\u0131mlar atan AK Parti h\u00fck\u00fcmeti iktidara geldi\u011fi ilk g\u00fcnden bu g\u00fcne kadar bu de\u011ferlere b\u00fcy\u00fck bir \u00f6zen g\u00f6steriyor. Bu nedenle Bakan Ero\u011flu\u2019nun m\u00fcjdeleri aras\u0131nda bulunan ve \u0130l Genel Meclis Ba\u015fkan\u0131 Salih Sel\u2019in a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 Atak\u00f6y Mahallesi ile Kocatepe abidesi aras\u0131ndaki 14,2 km uzunlu\u011fundaki yolun s\u0131cak asfalt yap\u0131m\u0131 oldu. Sel, \u201cYakla\u015f\u0131k 4 Milyon TL\u2019ye mal olacak Atak\u00f6y-Kocatepe abidesi yolu s\u0131cak asfalt \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 planlan\u0131yor. Bu y\u0131lsonunda bitirilmesi planlanan asfalt \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 4 milyon TL\u2019ye mal edilecek.\u201d<\/p>

EM\u0130RDA\u011e\u2019A YEN\u0130 \u00d6\u011eRENC\u0130 YURDU<\/b><\/p>

<\/p>

M\u00fcjdeler aras\u0131nda son s\u0131raya alan ve Emirda\u011f il\u00e7esini yak\u0131ndan ilgilendiren projeyi AK Parti Merkez il\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Eser a\u00e7\u0131klad\u0131. Emirda\u011f il\u00e7esinde yat\u0131r\u0131mlar\u0131n devam etti\u011fini bildiren Eser, \u00f6\u011frencilere yeni ve modern yurtlar kazand\u0131r\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Eser, \u201cEmirda\u011f il\u00e7emize 200 \u00f6\u011frenciye hizmet verecek kapasiteye sahip yurt in\u015fa edilecek. 4 milyon 500 bin TL\u2019ye mal edilecek yurdun, \u00f6dene\u011finin haz\u0131r olup, k\u0131sa zamanda ihalesi yap\u0131larak \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flan\u0131lacak. Ayr\u0131ca yurt in\u015faat\u0131n\u0131n 2016 y\u0131l\u0131nda tamamlanmas\u0131 hedefleniyor\u201d \u015feklinde ifade etti. M\u00fcjdelerin a\u00e7\u0131klanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Bakan Ero\u011flu, vatanda\u015flarla bayramla\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan t\u00f6ren alan\u0131ndan ayr\u0131ld\u0131.<\/p>","haber_excerpt":"Orman ve Su \u0130\u015fleri Bakan\u0131 Prof. Dr. Veysel Ero\u011flu, dini ve milli bayramlarda gelenek haline getirdi\u011fi m\u00fcjdelerine Kurban bayram\u0131 da devam etti.","prev_link":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/ak-partili-kadinlar-vali-guneri-ziyaret-etti\/18646","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-partide-coskulu-bayramlasma\/18644\/3","haber_url":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/ak-partide-coskulu-bayramlasma\/18644"}]