[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/afyon-danisma.jpg","title":"Afyon’da 46. \u0130l Dan\u0131\u015fma Meclisi Toplant\u0131s\u0131","entry_date":"Ekim 28, 2013 - 1:08:42","haber_content":"

Afyonkarahisar Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplant\u0131da konu\u015fan AK Parti<\/span> Afyonkarahisar eski Milletvekili Ahmet Koca, son 11 y\u0131ld\u0131r Türkiye’nin dünya platformu içerisinde hak etti\u011fi yeri h\u0131zla almaya devam etti\u011fini söyledi.<\/p>

Türkiye'nin pek çok sorununu atlatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Koca, Türkiye Cumhuriyeti vatanda\u015f\u0131n\u0131n "Art\u0131k yeter söz de karar da miletin" diyerek AK Parti<\/span>'yi iktidara getirdi\u011fini ifade etti.<\/p>

AK Parti<\/span>'nin milletin yan\u0131nda olmaya devam etti\u011fini belirten Koca, "Yola ç\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda 'Bir Hakk'tan bir de milleten korkar\u0131z' dedik. Sizler bunu sa\u011flad\u0131n\u0131z ve ba\u015far\u0131 da arkas\u0131ndan geldi" diye konu\u015ftu.<\/p>

Afyonkarahisar Belediye Ba\u015fkan\u0131 Burhanettin Çoban ise yerel seçimlere aday adayl\u0131\u011f\u0131 için ba\u015fvurusunu gerçekle\u015ftirece\u011fini dile getirerek, "Görüyorum ki belde ve ilçelerimizde AK Parti<\/span>'ye çok yo\u011fun bir ilgi ve alaka var. Bu da tabii AK Parti<\/span>'nin hala Türkiye'nin en önemli partisi ve kazanmaya en yak\u0131n parti oldu\u011funu gösteriyor" \u015feklinde konu\u015ftu.<\/p>

\u0130l Genel Meclisi Ba\u015fkan\u0131 Salih Sel de Köylere Hizmet Götürme Birli\u011fi arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla köylerdeki çöplerin düzenli olarak toplanmas\u0131na ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131, vatanda\u015flar\u0131n da bundan memnun oldu\u011funu söyledi.<\/p>

Sel, kapanan belediyelerle ilgili de bir çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n oldu\u011funu anlatt\u0131.<\/p>

AK Parti<\/span> \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Zeybek ise 1 Ekim itibariyle AK Parti<\/span>'ye belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 aday adayl\u0131k müracaatlar\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131mstarak, müracaat edenlere ba\u015far\u0131lar diledi.<\/p>

Te\u015fkilatta görevli olup da aday adayl\u0131\u011f\u0131 dü\u015fünenlerin istifa sürelerinin 31 Ekim'de son bulaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Zeybek, 16-17 Ekim tarihlerinde 51 ilin temayul yoklamalar\u0131n\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.<\/p>

Zorlu bir dönemece girildi\u011fine i\u015faret eden Zeybek, \u015funlar\u0131 söyledi:<\/p>

"2014 yerel seçimleri ülke aç\u0131s\u0131ndan, Türk demokrasisi aç\u0131s\u0131ndan, AK Parti<\/span> aç\u0131s\u0131ndan gerçekten geceli gündüzlü çal\u0131\u015fmam\u0131z\u0131 gerektiren, ülkemize daha fazla hizmet etme gayesiyle çal\u0131\u015fma tertip edece\u011fimiz bir dönem içerisine giriyoruz. Ben te\u015fkilatlar\u0131m\u0131za güveniyorum, kim aday gösterilirse o aday\u0131n etraf\u0131nda kenetleneceklerinden eminim. Bölünmeden, parçalanmadan 2014 Mart ay\u0131nda yap\u0131lacak yerel seçimlerden yine ba\u015far\u0131yla ç\u0131kaca\u011f\u0131m\u0131zdan eminim."<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Afyonkarahisar 46. \u0130l Dan\u0131\u015fma Meclisi Toplant\u0131s\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.","prev_link":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/afyon-ak-genclikten-tea-talk-programi\/1715","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/afyonkarahisar-il-baskani-zeybekten-kurban-bayrami-mesaji\/314\/3","haber_url":"http://www.akpartiafyonkarahisar.org.tr\/tr\/haber\/afyonkarahisar-il-baskani-zeybekten-kurban-bayrami-mesaji\/314"}]