Yerelin gücüne inandık yerel yönetimlere destek verdik

Yerelin gücüne inandık yerel yönetimlere destek verdik

Dünyada ve Türkiye’de son dönemde ortaya çıkan gelişmeler yönetim ve planlama anlayışlarında köklü değişiklikler meydana getirdi. Bu değişim sonucunda, yerel potansiyelleri yine yerel kaynaklarla planlamak ve uygulamak ilkesini temel almaya başladık. Bölgeler arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla bölgesel projeleri hayata geçirdik.

Zafer Kalkınma Ajansıyla Afyonkarahisar gelişiyor (zeka)

Zafer Kalkınma Ajansı Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak’ı ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan küresel bir kente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak için kuruldu. Ajans, sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla;

Bölge planları hazırlamak,
Bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek,
Mali ve teknik destekler vermek,
İşbirliği ve koordinasyon sağlamak,
Yatırım tanıtım ve destek faaliyetleri gerçekleştirmek gibi temel görevlerinin yanında, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini de yürütmektedir.

Zafer Kalkınma Ajansı, 2010-2016 yılları arasında; 227 milyon TL bütçeye sahip 890 projeye 116 milyon TL hibe desteği verdi.

Ayrıca Zafer Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar ilimizde 249 projeye 28 milyon TL’lik destek sağlamış, yararlanıcıların eş finansmanıyla toplam 57 milyon TL’lik yatırım hacmi oluşturmuştur.

KÖYDES

2005-2015 yılları arasında KÖYDES destekleri kapsamında Afyonkarahisar’a 81 milyon tl yatırım yaptık

Kırsal nüfusumuza daha kaliteli bir hayat sunmak amacıyla, Cumhuriyet tarihinin en büyük kırsal kalkınma hamlesini başlattık. 2005 yılında hayata geçirilen KÖYDES Projesi kapsamında kırsal alanlarımızın içme suyu, altyapı, yol ve sulama ihtiyaçlarını karşılamak ve köylerimizin hayat standardını yükseltmek için yatırım seferberliği başlattık.

Suyu olmayan köyümüz kalmadı

Köy ve köy altı yerleşimlerin sağlıklı içme suyuna kavuşabilmesi için görülmemiş bir hız ve istekle çalıştık. Afyonkarahisar’da toplam 356 birimin içme suyu sorununu ortadan kaldırdık. Böylece, Afyonkarahisar’ın mahalle ve köylerinin tamamına temiz içme suyu götürdük.

Yol ağını tüm köylerimize ulaştırdık    

Afyonkarahisar’daki köy yol ağının yarısından fazlasını asfalt, beton ve parke taşıyla kapladık.

2005-2015 yılları arasında Afyonkarahisar’da

1.181 km asfalt yol

105 km stabilize yol yapıldı.