Teknolojiye yatırım geleceğe yatırım

Teknolojiye yatırım geleceğe yatırım

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programının (Teknoyatırım)  öncelikli hedefi; ülkemizde teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesidir.

Bu hedef doğrultusunda; öncelikli teknoloji (Yüksek, orta-yüksek) alanlarında Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün ticarileştirmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere geleceğe dönük Ar-Ge kültürünün benimsetilmesi amaçlanmaktadır.

Teknoyatırım Programı, belirlenen bu amaçlar doğrultusunda 29 Nisan 2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliği’ kapsamında yürütülen bir programdır.

Afyonkarahisar ilinden bugüne kadar, Teknoyatırım Programı için 2 proje başvurusu yapılmış, 1 proje için sözleşme imzalanmış olup, Bakanlık bu projeye 241.247 TL tutarında destek verilmesini uygun görmüştür.