Son 14 yılda Afyonkarahisar’da kültür ve turizme 85.5 milyon tl yatırım yaptık

Son 14 yılda Afyonkarahisar’da kültür ve turizme 85.5 milyon tl yatırım yaptık

Dünya çapında yürütülen büyük projeler, arkeolojik kazılar,sponsorluk destekleri, müze ve ören yerlerini iyileştirme çalışmaları gibi titizlikle hayata geçirilen etkinliklerle Türkiye’nin kültür hayatına hareket getirdik, ülkemizin yurt dışında kültür hayatıyla örnek olmasını sağladık.

Kültür varlıklarımızı geleceğe taşıyoruz

Ülkemizin kültür varlıklarının korunması ve iyileştirilmesi için restorasyon ve konservasyon çalışmalarına önem verdik. Son 14 yılda Afyonkarahisar ilindeki kültür varlıklarının proje, bakım, onarımları ile müze teşhir-tanzim ve yapım işlerinin yanı sıra ören yeri çevre düzenleme işleri için yaklaşık 15,8 milyon TL ödenek ayırdık.

Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Kültür Merkezinin yapımı için yaklaşık 11,7 milyon TL yatırım yaptık.

Kültür yatırımlarına desteklerimiz artarak devam ediyor

Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında 2016 Yılı Birim Fiyatlarıyla Afyonkarahisar Susuz Belediye Başkanlığı Kültür Evi ve Kütüphanesi  için

2016 yılında 490 bin TL ödenek desteği sağladık.

Kültür varlıklarının korunmasında kamulaştırma çalışmaları

Kamulaştırma çalışmaları için 2002-2016 yılları arasında yaklaşık 116 bin TL ödenek aktardık.

Tarihimizi gün yüzüne çıkartıyoruz

Afyonkarahisar ilimizde 1 adet Bakanlar Kurulu Kararlı Türk kazı çalışmasına 2002-2016 yılları arasında yaklaşık 328 bin TL ödenek aktardık.

Kültür varlıklarımız teşviklerimizle daha iyi korunuyor

Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için 2005 yılından bu yana 639 bin TL maddi destek sağladık.

Müzelerdeki kayıtlı eser sayısında yaklaşık % 10.8 artış sağladık

Afyonkarahisar Müzelerinde 2002 yılında 44.000 olan kayıtlı eser sayısı 2015 yılında 48.761’e yükseldi.

Toplum hafızasını korumak için çalıştık

Önem arz eden kişi, kurum ve kavramların toplum hafızasındaki yerini korumak maksadıyla Ali Çetinkaya Heykeli Onarımı için 2010 yılında İl Özel İdaresine  4 bin 720 TL, Atatürk Heykeli için 2006 yılında Dinar Belediye Başkanlığına 12 bin 500 TL, Yarbay Arif Bey Anıtı için 2008 yılında Bayat Belediyesine 25 bin TL, Atatürk Heykeli için 2008 yılında İsçehisar/Alanyurt Belediyesine 15 bin TL ödenek aktardık.

Afyonkarahisar, turizmde atağa kalkıyor

Afyonkarahisar’da yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine 2002-2016 yılları arasında 25,4 milyon TL destek sağladık.  Bu sayede Afyonkarahisar’daki İşletme Belgeli konaklama tesisi sayısı, yatak kapasitesi ve tesislerde konaklayan kişi sayısı her gün artıyor.

İşletme Belgeli Konaklama Tesisi Yatak Kapasitesi

2002   1.641               

2016   6.585

İşletme Belgeli Konaklama Tesisi Sayısı

2002   7

2016   18

İşletme Belgeli Tesislerde Konaklayan Kişi Sayısı

2002   177.153

2015   433.544