Son 14 yılda Afyonkarahisar’a 2,7 Milyar TL destek verdik

Son 14 yılda Afyonkarahisar’a 2,7 Milyar TL destek verdik

Yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştiriyor, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlıyoruz. Afyonkarahisar’daki yerel yönetimlere 2003-2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 2 Milyar 274 Milyon TL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde Afyonkarahisar’a yaptığı 423 Milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 2 Milyar 697 Milyon TL’ye ulaştırdık.

Kredi destekleri ve hibeler

İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 583 adet iş için 323 Milyon TL kredi, 100 Milyon TL hibe olmak üzere toplam 423 Milyon TL tahsis edilmiştir.

Devam eden işler

Şehircilik sektöründe 5 adet, içmesuyu sektöründe 2 adet, atıksu sektöründe     6 adet, üstyapı sektöründe 1 adet ve diğer altyapı sektöründe 10 adet olmak üzere sözleşme bedeli 42 Milyon TL olan toplam 24 adet iş devam etmektedir.      

Tamamladığımız işler

Harita sektöründe 32 adet,  içmesuyu sektöründe 7 adet,  imar planı sektöründe 9 adet, atıksu sektöründe 15 adet ve üstyapı sektöründe 49 adet olmak üzere 120 Milyon TL maliyetli toplam 112 adet iş bitirilmiştir.    

Genel bütçeden ayrılan paylar 

İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 01.01.2003-31.10.2016 döneminde toplam 2 Milyar 274 Milyon TL pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra 1 Milyar 954 Milyon TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.