Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık olarak Ticaret erbabımızın, esnafımızın, üreticimizin rekabet gücünü ve finansmana ulaşma imkânlarını artırmak, uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla birçok projeyi ve e-devlet uygulamalarını bürokrasiyi azaltacak şekilde hızla hayata geçiriyoruz.

Esnaf Ve Sanatkârlarımız

Esnaf ve sanatkârlarımız; toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli düzeyde katkı veren, bunların yanında istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir.

Bu kapsamda,

-Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Veysel Karani Mahallesi 1148 Sokak No:15 METEM Tesisleri – AFYONKARAHİSAR adresinde hizmet vermektedir.

-Afyonkarahisar İlinde bir adet Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği mevcuttur. Bu Birliğe; Aşağı belirtilen 12 çeşit faaliyeti bulunan toplam 37 adet oda bağlıdır.

Ahilik Kültür Ve Felsefesini yaşatıyoruz

Ahilik kültürünün ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza kazandırılmasını sağlamak ve milletimizin önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunu ekonomik hayatımızda canlı tutmak amacıyla

Tüm illerimizde Ahilik Haftası Kutlamaları gerçekleştiriyor,
Ahilik Ansiklopedisi ile Ahilik kültürünü gelecek nesilleri aktarıyor,
Yurtdışı etkinliklerle Ahiliği Dünya’ya tanıtıyoruz.

Bakanlığımız talimatları doğrultusunda Mayıs veya Eylül ayları içerisinde her yıl Merkez ilçede oluşturulan proğram dahilinde ahilik faaliyetleri yapılmaktadır.

Hedefimiz; ülkemizi dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri yapmak

Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attık.

İç Ticaretin dinamosu olan sermaye şirketlerinin kuruluş, madde tadilatı işlemleri Ticaret ve Sanayi Odasında bulunan Ticaret Sicili Müdürlüklerince yerine getirilmekte olup, sadece sermaye şirketlerinin ana sözleşme değişikliğine havi olağan/olağanüstü genel kurul toplantılarına Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsilen Bakanlık temsilcisi görevlendirmesi yapılmaktadır.

Ticaret ve Sanayi Odalarınca yapılan İç Ticaret ile ilgili faaliyetlere İl Müdürlüğü olarak katılınmaktadır.

Tarladan sofraya ticarette güven sağlandı

5957 sayılı “Hal Kanunu” ile, sebze ve meyve ticareti sektörünü yeni baştan düzenleyerek, toptancı hallerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar haline getiriyoruz

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde toptancı hallerine yönelik:

İl Müdürlüğümüz sorumluluk bölgesinde 2 ( iki ) adet hal bulunmakta olup; 5957 Sayılı Kanuna dayanarak hazırlanan yönetmelik gereği Hal Müdürlüklerinin fiziki eksiklikleri ilgili Belediyeler tarafından giderilerek, istenilen standartlara getirilmiştir.

Yaş Sebze ve Meyve bağlamında bölgesel Pazar payı olan İlçelerimizde de gerekli bilgilendirme çalışması yapılmış olup, bu ilçelerde de Hal kurulması için gerekli teknik ve mevzuata dayalı bilgilendirmelerde yapılmıştır.

5957 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan Pazar yerleri Yönetmeliği konusunda İl Merkezi, İlçe ve belde belediyeleri bilgilendirilmiş ve İl Müdürlüğümüzün de katkıları ile daha sağlıklı ve güvenli alış veriş imkanı sağlayan yeni kapalı Pazar yerleri oluşturulmuş, ve eski Pazar yerlerinin standarda uygun hale getirilme çalışmaları devam etmektedir.

Bölgemizdeki Üretici Örgütlerinin daha verimli çalışması için gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.

Hal Kayıt Sistemine bu güne kadar değişik sıfatlarda yaklaşık 1.000 kişi civarında kayıt işlemi yapılmış olup, müracaat halinde istenilen belgeler dahilinde kayıt işlemleri devam etmektedir.

Bölgemizde seracılık faaliyetleri konusunda İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yaparak yatırımcıların daha farklı alanlarda yatırım yapmaları konusunda birlikte çalışmalara devam etmektedir.

Şirket kurmak artık çok kolay

Girişimcilerimize şirket kuruluş işlemlerini MERSİS üzerinden on-line olarak kısa sürede tamamlama imkânı getirerek zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağladık.

Ayrıca, girişimcilerimizin işe başlama süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda, şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan prosedürler ve maliyetler azaltılarak şirket kuruluşunun daha kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlanması sağlandı.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde şirketlerimize yönelik:

İlimizde şirket kuruluşları prosedürler ortadan kaldırılarak, maliyetler asgari seviyeye çekilerek Ticaret ve Sanayi Odaları vasıtasıyla tek elden yapılmaktadır.

Sermaye şirketlerinin müracaatları halinde olağan/olağanüstü genel kurul toplantılarına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesi yapılmaktadır.

Tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirler alıyoruz

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

Piyasa gözetimi ve denetiminde “güvensiz ürüne sıfır tolerans”

Bakanlığımız, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak sorumlu olduğu bütün sektörlerde denetimlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin:

İlimizde denetçi ve denetçi yardımcısı bulunmaması nedeniyle İlimizdeki denetim faaliyetleri bağlı olduğumuz Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü elemanlarınca yapılmakta olup, Müdürlük elemanlarımızda bu ekiple birlikte faaliyet göstermektedir.

Tüketici şikayetlerini ulusal ve uluslararası alanda çözüyoruz

Bilindiği üzere tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1.011 adet tüketici hakem heyeti kurulmuştur.

Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerimize yapılan başvurular yoğunluğunu korumaya devam etmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketici hakem heyetlerinde:

2016 yılı içinde İlimizde yapılan tüm tüketici hakem heyeti işlemleri Müdürlüğümüz raportörleri tarafından ilçelerde ise görevli raportörler tarafından yürütülmektedir. Müdürlüğümüz elemanları düzenlenen kurs ve seminerlere katılarak gerekli eğitimleri almakta aynı zamanda İlimize bağlı ilçe raportörlerinin eğitimine önem verilmektedir, bu nedenle de eğitim toplantıları yapılmaktadır.

Yine diğer yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da ilçelerimize çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıtımı yapılmış aynı zamanda bazı ilçelerimizin bilgisayarları yenilenmiştir.

Tüketici şikayetleri yoğunluğundan dolayı uzayan süreler kısaltılmış olup, 3 aylık zaman dilimi içerisinde çözüme kavuşturulmaya başlanılmıştır.

Tüketicilerden gelen şikayetler kabul edilerek zamanında sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır.

Kooperatiflere yönelik faaliyetlerimiz

Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilerek bağımsız bir düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan ve bu gün sayıları 56 bine ulaşan kooperatiflere ve onların yedi milyondan fazla ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır.

İl Müdürlüğümüze bağlı kooperatiflerin kuruluş, denetim, madde tadilatı ve genel kurul işlemleri tarafımızca yerine getirilmektedir.