Dış Ticaret Hacmi büyümeye devam ediyor

Dış Ticaret Hacmi büyümeye devam ediyor

Farklı düzeylerdeki yatırımcılara verilen desteklerle Afyon’un dış ticaret hacminde büyük artış sağlandı. Pazardaki çeşitlilik hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürüyor.

2002    72,59 milyon Dolar

2016    419,95 milyon Dolar

İhracatımız büyüyor

2002    55,18 milyon Dolar

2016    297,15 milyon Dolar

İktidara geldiğimiz 2002 yılından bu yana; Afyon’nun dış ticaret hacminde ve ihracatında büyük artış yaşanmıştır.

Yatırım teşvikleriyle istihdamı artırıyoruz

2002 yılından bu yana Afyonkarahisar ili için 4,1 milyar TL tutarında 665 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenledik. 2016 yılında ise 902 kişilik istihdam öngören 859 milyon TL tutarında 117 adet yatırım projesine destek olduk.

DFİF (Destekleme Fiyat İstikrar Fonu) Afyon’u geliştiriyor

Oluşturduğumuz Destekleme Fiyat İstikrar Fonu’ndan Afyon’a 34,4 milyon TL ödeme yaptık.

İthalat azaldı, ekonomiye güven geldi

Cari açığı kapatmak ve ekonomimizin temellerini daha da sağlamlaştırmak için çalışıyoruz. İthalatı azaltmak ve ihracatı artırmak için yatırımcılarımıza ve ihracatçılarımıza desteğimizi her geçen gün arttırarak, sürdürüyoruz.