Afyonkarahisar’a son 14 yılda 421,65 milyon tl eğitim yatırımı yaptık

Afyonkarahisar’a son 14 yılda 421,65 milyon tl eğitim yatırımı yaptık

Ruhen ve bedenen iyi yetişmiş nesiller yetiştirme hedefiyle eğitim alanında ilklere imza attık. Eğitime yapılan yatırımları geleceğimizin teminatı olarak değerlendirip öğrenci ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tedbirler aldık. Yeni binaların yapımının yanında, mevcut binalarda yürütülen yenileştirme çalışmalarıyla okullarımızdaki fiziki ortamı eğitim öğretime daha uygun hale getirdik. "Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi" ile eğitimde teknolojiden üst düzeyde yararlanmaya başladık.

Okul ve derslik sayısı arttı, eğitim kalitesi yükseldi

●       Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde okul sayısını 691'den 1.167'ye yükselttik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

●       Afyonkarahisar'da 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında 53 spor salonu, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 407 laboratuvar ve 279 kütüphane mevcuttur.                                                                                                                     

●       2014 yılı sonunda başlatılan ve öğrencilerin ilgisini çeken, modern donanımlı 5 adet Zenginleştirilmiş Kütüphane ( Z-Kütüphane ) kurulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kalabalık derslik dönemini bitirdik                                                                                                                                                                  

●       Eğitimde kaliteyi artırmak için mevcut derslikleri yeniledik, yıkılıp yeniden yapılan derslikler de dâhil olmak üzere 2.101 yeni derslik inşa ettik.                                                                                                                                                                                                                                                                     

          Öğrencilerin daha rahat şartlarda öğrenim görebilmesi için eğitimin her kademesinde derslik başına düşen öğrenci sayısını düşürdük.                                                                                                                                         

●       Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

İlköğretim

Ortaöğretim

2002-2003

24

22

2015-2016

17

19

 ●       Resmi ve özel okullar bünyesindeki toplam Derslik Sayısı 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 5.273 iken, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 8.349 yükselmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                      Artış oranı 58% olmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Öğretmen atamaları katlanarak arttı 

●       Okullaşma oranının artmasıyla ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını gidermek için her kademede çok sayıda yeni öğretmen istihdam ettik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

         Görev yapan toplam öğretmen sayısı 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 6.229 iken 2015-2016 eğitim öğretim yılında 9.992 yükselmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         Artış oranı 60% olmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Eğitim yaşını okul öncesine taşıdık                                                                                                                                                                    

●       Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırdık. Okul öncesi eğitimin kapsamını genişleterek 5 yaş net okullaşma oranını   % 5,6’dan  %62,7'ye yükselttik.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ders kitaplarını ücretsiz veriyoruz                                                                                                                              

  • 2003 yılında başlattığımız Ücretsiz Ders Kitabı projesi ile öğrencilerimiz ve velilerimizin kitap alma çilesine son verdik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  • Çocuklarımız artık sınıflarına girdiklerinde kitaplarını sıralarının üstünde buluyorlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  • 2003-2016 yılları arasında Afyonkarahisar'daki öğrencilerimize 36.546.914 TL maliyetle 21.505.487 adet ders kitabını ücretsiz olarak dağıttık.                                                                                                                                                         

Şartlı eğitim yardımı uygulamasıyla ailelere destek oluyoruz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Çocuklarımızın okula gitmesinin önündeki tüm engelleri kaldırdık. Ailelerimizin yükünü hafiflettik. İlk ve orta öğretimdeki öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla şartlı eğitim yardımını başlattık. 2003 yılında başlattığımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan karşılanan şartlı eğitim yardımıyla;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 35 TL, ilköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 40 TL, ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 50 TL, ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 60 TL annelerin hesabına yatırıyoruz. Bu kapsamda;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Afyonkarahisar’da 2003-2016 yılları arasında 22.703.942,32 TL Şartlı Eğitim Yardımı yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Teknolojiyi yaygınlaştırdık çağın ötesine geçtik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2003-2014 yılları arasında eğitimde ileri teknolojiyi yakalamak için;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

●       Okullara 12.624 adet bilgisayar gönderdik ,662 sınıfa ADSL bağlantısı sağladık,

●      Toplam 468 Bilişim Teknolojisi (BT) Sınıfı kurduk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Eğitime değer katan projeler geliştirdik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

●       "Gönül Köprüsü Projesi ”ne 1.122 öğrencinin katılımı sağlandı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

●       "Ana Kız Okuldayız” Kampanyası ile 9.476 kursiyere okuma-yazma öğretildi.  Ayrıca 2003-2015 yılları arasında 19.492  kişiye okuma ve yazma öğretildi.                                                                                                                                                                                                         

●       "Bilgisayarlı Eğitime Destek” kampanyası ile 468 BT Sınıfı kurulmuş, 79 bilgisayar bağışlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

●       “Eğitime 0 Destek” kampanyası ile 12 yeni bina, 176 yeni bina derslik, 4 ek bina, 27 ek bina derslik olmak üzere                                                                                                                                                                     

toplam 16 bina ve 203 derslik yapıldı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

●       "Okul Sütü Projesi’nden 2015-2016 eğitim öğretim yılında 52.789             öğrenciye 2.191.680 adet süt  dağıtılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                               

         "Okul Sütü Projesi" ile 2012-2016 yılları arasında kümülatif olarak 275.899                                             öğrenciye 10.722.103 adet süt  dağıtılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                               

●       2015-2016 eğitim öğretim yılında 53.810 öğrenciye 225.700 paket kuru üzüm dağıttık.